Palubky, brikety

Papírové brikety

Papírové brikety jsou zajímavou možností využití starého papíru. Výroba papírových briket probíhá takovým způsobem, že odpadní papír je nejdříve natrhán a uložen do vody, po nasáknutí vody je vzniklá hmota za vysokého tlaku lisována a na závěr sušena. Nejvhodnější pro briketování je novinový papír a kartony. Papírové brikety se používají v kotlech a kamnech na tuhá paliva. Vhodnou volbou papíru lze dosáhnout výhřevnosti až 15 MJ/kg.