Palubky, brikety

Brikety

Briketa je mechanicky zhutnělý drobný hořlavý materiál, vyráběný lisováním v hydraulických nebo šnekových briketovacích lisech. Hydraulické lisy jsou vhodné například k lisování dřevěné hmoty. Šnekové lisy se používají zejména při lisování slámy. Brikety jsou nejčastěji lisovány do tvaru válce, kvádru nebo kostky, mohou mít ale také kulovitý nebo oválný tvar. Zdaleka nejpoužívanější jsou brikety vyráběné z biomasy nebo uhelného prachu. Brikety jsou vhodné prakticky pro všechny kotle a kamna na tuhá paliva.

Rozdělení briket podle surovin: